Witamy w Kryłowie

Kryłów to niewielka wieś, położona we wschodniej części gminy Mircze, a jednocześnie w Kotlinie Hrubieszowskiej. Obecnie wieś liczy około 362 mieszkańców. Swoje malownicze położenie Kryłów zawdzięcza rzece Bug, która stanowi jego wschodnią granicę z Ukrainą. W czasach swojej największej świetności miejscowość dwa razy posiadała prawa miejskie. Rozkwitowi Kryłowa sprzyjało położenie, bowiem wzdłuż Bugu ciągnął się szlak drogowy z Hrubieszowa do Sokala, oraz trakt z Podola do Warszawy. Rzeką prowadzono spław drewna na Podlasie. Wobec tak szybkiego rozwoju handlu, rozwijało się tu też osadnictwo. Występowała wielokulturowość, a pierwsza wzmianka o obecności żydów pochodzi z 1550 roku. Byli tu katolicy, grekokatolicy, protestanci i żydzi. Pierwszymi właścicielami Kryłowa był ród Tęczyńskich, a po nich Ostrorogów. To właśnie tych dwóch właścicieli przyczyniło się do rozkwitu wówczas miasta Kryłowa. Tęczyńscy nie zamieszkiwali na tutejszym zamku, dopiero Ostroróg się tu osiedlił i za jego sprawą powstał zbór kalwiński. Pozostałością po tych zacnych rodach są ruiny zamku na wyspie, cmentarz unicki oraz brama zamkowa z dwoma herbami umieszczonymi po bokach, a także niezwykła historia, którą aby poznać należy przyjechać do Kryłowa.